Skip to content

Historiek

Historiek

Onder het Franse bewind behoorde de hoeve toe aan de Prins de Ligne. In 1836 ging de hoeve over in de handen van Graaf d’Oultremont. In 1896 verkocht de graaf de hoeve aan het echtpaar Du Pré-Evenepoel. Suzanne Du Pré-Evenepoel liet de stallen optrekken. Bij haar overlijden kreeg haar dochter Hof ter Musschen toegewezen. Henriette Marie Juliette Du Pré was de echtgenote van notaris Adhémar Edouard Prosper Joseph Morren, die notaris van de Koning was. Hun enige zoon Edmond Morren erfde de hoeve in 1943.

Twintig jaar later, in oktober 1963, verkoopt Edmond Hof ter Musschen aan het Aartsbisdom Mechelen-Brussel, met als voorwaarde dat de koper zich ertoe moet verbinden om de pachters (Jules Draeck, zijn vrouw Rosalia en Florent Draeck) hun leven lang gratis te laten wonen op de hoeve. Morren stelt nog als voorwaarde dat de verkochte eigendommen bestemd zijn voor de Université Catholique de Louvain. In mei ruilt het Aartsbisdom Hof ter Musschen met de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Tot in 1979 was de hoeve een boerenbedrijf en stond het bekend voor het fokken van Brabantse trekpaarden.

In 1990 verleende de gemeente een erfpacht aan NV SABENA voor een periode van 40 jaar. NV SABENA zou als tegenprestatie de volledige renovatie van de hoeve, na goedkeuring van de gemeente, op zich nemen. In 1993 begonnen de restauratiewerken en ze werden één jaar later beëindigd. Op 20 oktober 1994 werd de prachtig gerenoveerde hoeve, gelegen op één van de hellingen van het Woluwedal, ingehuldigd en NV SABENA vestigde er zijn sociale zetel. Sindsdien behoort Hof ter Musschen tot één van de mooiste merkwaardigheden van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Sinds het faillissement van NV SABENA in november 2001 was de toekomst van Hof ter Musschen onzeker.

Op 19 december 2006 kocht de NV Hof ter Musschen de erfpacht van NV SABENA over.